ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 8-10-2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΑΡ.ΓΕΜΗ 26533640000 ΑΡ.Μ. Α.Ε. 10302/31/Β/86/77 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας υπό την επωνυμία «Α.Ε. ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ» η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση την 17η Σεπτεμβρίου 2019 καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 8η Οκτωβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11η πρωινή στα γραφεία της Εταιρείας, που είναι στο 8ο χιλ. Λαρίσης – Συκουρίου προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση επί του ακόλουθου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως. 1. Απάλειψη του άρθρου 3 του Πρακτικού Γ.Σ. υπ’ αριθμ.63 με ημερομηνία τη 12η Ιουνίου 2019, με θέμα την εκλογή δυο τακτικών ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία η στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων η σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στη Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, να τα προσκομίσουν στην Εταιρεία (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Λάρισα, 17 Σεπτεμβρίου 2019 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17/09/2019
Επικοινωνία
ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ Α.Ε.
Κεντρικά:
  • 7ο χλμ. Λάρισας - Συκουρίου 41 100 - Λάρισα

  • Τηλεφωνικό Κέντρο:
  • 2410 232132
  • 2410 232614
  • 2410 235653

  • Fax: 2410 283054

  • Email: info@larisaiki.gr