Δείτε επίσης:
Βρίσκεστε :   
Εταιρία
 / 
Προφίλ
Προφίλ

Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ ΣΑΜΑΡΑ Α.Ε., μια από τις πλέον δυναμικές εταιρείες Μεταφορών σε πανελλήνια κλίμακα, αποτελεί σήμερα «σημείο αναφοράς» στον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλίας.

Βασιζόμενη στην διαρκή ανανέωση καθώς και στην μεγάλη της εμπειρία, αποτέλεσμα των 80 χρόνων συνεχούς δραστηριότητας στον κλάδο των μεταφορών και έχοντας περισσότερα από 30 ιδιόκτητα οχήματα, 70 άτομα προσωπικό και 70.000 τετραγωνικά μέτρα ιδιόκτητων εγκαταστάσεων, διαθέτει το σημαντικότερο μερίδιο αγοράς στην περιφέρεια της Θεσσαλίας.