Βρίσκεστε :   
Εταιρία
 / 
Ιστορικό
Ιστορικό

Η ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1933 συνεχίζοντας το έργο του ιδρυτή της Β.Σαμαρά.

Παρακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις της τεχνολογίας, των υπηρεσιών και των διοικητικών δομών που επιβάλλουν οι καιροί, το 1981 γίνεται "ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ Α.Ε."

Η εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της σε εθνικό δίκτυο με γραφεία της στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα και μέσω αντιπροσώπων στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα εμπορεύματα με την εντολή των πελατών μας, παραλαμβάνονται ή διανέμονται στο χώρο προορισμού τους την αμέσως επόμενη ημέρα από την παραλαβή τους.

Κυριότερα Σημεία Σταθμοί...

• 1978 - Δημιουργία ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στη Λάρισα

• 1979 – Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Αθήνα σε χώρο 2.500 m2

• 1984 - Μεταφορά των κεντρικών εγκαταστάσεων της Λάρισας σε ιδιόκτητο χώρο 6.000 m2

• 1990 - Επέκταση του δικτύου στη Θεσσαλονίκη σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.500 m2

• 1995 - Επέκταση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης στη Λάρισα κατά 2.500 m2 στεγασμένου χώρου

• 2000 - Επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης

• 2005 - Εγκατάσταση συστήματος online παρακολούθησης στόλου οχημάτων

• 2006 – Διεύρυνση των Δραστηριοτήτων στον τομέα Μετακομίσεων – Μετεγκαταστάσεων

• 2007 - Έναρξη Δικτύου Διανομής σε όλη τη Θεσσαλία

• 2008 - Ανέγερση νέων υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων στη Λάρισα, σε χώρο 45.000 m2, με 5.000 m2 στεγασμένους χώρους και 1.000 m2 ψυκτικούς θαλάμους.