Δείτε επίσης:
Βρίσκεστε :   
Εταιρία
 / 
Εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις

Η ΣΑΜΑΡΑ - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ Α.Ε. διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε Λάρισα ( 6 στρέμματα), Αθήνα ( 2.5 στρέμματα) και Θεσ/νίκη ( 2.5 στρέμματα) στις οποίες στεγάζονται οι διοικητικές της υπηρεσίες με παράλληλη λειτουργία διαμετακομιστικών σταθμών και χώρων αποθήκευσης, οι οποίοι φυλάσσονται με συστήματα ασφαλείας, για μεταφερόμενα προϊόντα.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΔΧ)

• Είκοσι (20) Φορτηγά ΔΧ (ανατρεπόμενα, επικαθήμενα, ψυγεία)
• Δεκαπέντε (15) Φορτοταξί Διανομών
• Ανυψωτικό Μηχάνημα Μετακομίσεων
• Δέκα (10) Ανυψωτικά Μηχανήματα (κλαρκ)

ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ – ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

• Έκταση: 45.000 m2
• Στεγασμένοι Χώροι: 5.000 m2
• Ψυκτικοί Θάλαμοι: 1.000 m2
• Συστήματα συναγερμού & κάμερες ασφαλείας
• Γερανογέφυρα

ΑΘΗΝΑ

• Έκταση: 2.500 m2
• Στεγασμένοι Χώροι: 1.000 m2
• Συστήματα συναγερμού & κάμερες ασφαλείας
• Γερανογέφυρα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• Έκταση: 2.500 m2
• Στεγασμένοι Χώροι:1.000 m2
• Συστήματα συναγερμού & κάμερες ασφαλείας • Γερανογέφυρα