Βρίσκεστε :   
Υπηρεσίες
 / 
Αποθηκεύσεις Προϊόντων
Αποθηκεύσεις Προϊόντων

Για την αποθήκευση των προϊόντων σας διαθέτουμε:

στη Λάρισα συνολική έκταση: 50.000 m2 από τα οποία τα 7.500 m2 είναι στεγασμένα και 1.000 m2 Ψυκτικοί Θάλαμοι

στην Αθήνα συνολική έκταση: 2.500 m2 από τα οποία τα 1.000 m2 είναι στεγασμένα

και στη Θεσσαλονίκη συνολική έκταση: 2.500 m2 από τα οποία τα 1.000 m2 είναι στεγασμένα.